2011. augusztus 20., szombat

Salvemos el futuro de subjuntivo

A DesEquiLIBROS. Lectura y cultura spanyol kulturális-nyelvművelő blog érdekes kezdeményezést indított néhány éve „Mentsük meg a kötőmód jövő idejét” címmel. Kérdés, hogy egyáltalán megmenthető-e egy, a beszélt nyelvből már több száz éve eltűnt igeidő, illetve, hogy szükséges-e. A válasz szerintem mindenki számára egyértelmű; mindazonáltal a kezdeményezés ötletes lehet a spanyol nyelv – akár anyanyelvi, akár külföldi – művelői, kedvelői számára is, hogy ne merüljön teljesen feledésbe ez a „szép” igeidő.

A quien pudiere interesar:

quien conociere dicha forma verbal, supiere cómo usarla y quisiere colaborar en su difusión, emplazado queda a contribuir a su divulgación y correcto uso;

quien optare por colaborar, sepa que bien pudiere hacerlo dejando edificante ejemplo en los comentarios de lo suso dicho, bien difundiendo esta quijotesca iniciativa doquiera que fuere;

para quien, por el contrario, considerare el presente texto como fútil y estéril, o desconociere el tema de que tratare, sépase que es cuestión de saber y conocer; y si no lo hubiere estudiado en la escuela o lo hubiere olvidado por el pobre uso diario que hiciere del lenguaje, tiempo es de aprender de nuevo o recuperar lo aprendido.„Annak, kit érdekelhet:

aki netán ismerné az említett igealakot, tudná, hogy kell használni, és szeretne együttműködni a terjesztésében, meg van szólítva a terjesztéséhez és helyes használatához való hozzájárulásban;

aki majd az együttműködés mellett döntene, legyen tudatában, hogy megteheti ezt akár a fent mondottak hozzászólásaiban építő példa hagyásával, akár e quijotei kezdeményezés terjesztésével, bárhol légyen is;

annak számára, ellenben, aki a jelen szöveget semmitmondónak és száraznak vélné, vagy nem ismerné a témát, amiről szól, tudva légyen, hogy tudás és ismeret kérdése; s ha nem tanulta légyen az iskolában, avagy elfeledte légyen szegényes mindennapi nyelvhasználata révén, ideje, hogy újból megtanulja, vagy helyreállítsa a tanultakat.”

– szól a kezdeményezés archaizáló szövege, kissé fennkölt stílusban (a kötőmód jövő idejű igealakjai kivastagítva szerepelnek). De beszéljünk egy kicsit magáról az igeidőről is (pontosabban a két igeidőről, hiszen ennek is van egyszerű, valamint összetett – befejezett szemléletű – formája, melyet az haber egyszerű alakjaival és a múlt idejű melléknévi igenévvel képeznek).

A Spanyol Királyi Akadémia madridi épülete – Juan Comba (1852–1924) spanyol festő alkotása, 1894. A futuro de subjuntivo már akkor sem volt használatos, amikor ez a festmény készült.

A futuro de subjuntivo két latin igeidő egybeesése a spanyolban: a kijelentő mód (indicativus) futurum perfectumáé (befejezett jövő idő), valamint a kötőmód (coniunctivus) perfectumáé (befejezett múlt). Ez a két igeidő ugyanis csupán az egyes szám első személyben különbözött egymástól, a többi alakjai azonosak voltak. Emiatt már a latinban is dokumentálták olykor a kettő keveredését, ezért nem állapítható meg pontosan, és máig vita tárgyát képezi a szakemberek között, hogy a spanyol alakok melyikből származnak. Hogy jobban megértsük, nézzük meg, hogy is nézett ki ezek ragozása a latinban, a CANTARE ’énekelni’ igével (az ékezettel a hangsúlyt jelölöm):
 • kijelentő mód, befejezett jövő idő: CANTÁVERO, CANTÁVERIS, CANTÁVERIT, CANTAVÉRIMVS, CANTAVÉRITIS, CANTÁVERINT;
 • kötőmód, befejezett múlt idő: CANTÁVERIM, CANTÁVERIS, CANTÁVERIT, CANTAVÉRIMVS, CANTAVÉRITIS, CANTÁVERINT.
Láthatjuk tehát, hogy mindössze egyetlen magánhangzó különbség volt az első alakokban is, amelyek kiejtve valahogy így hangozhattak a klasszikus kor vége felé: CANTÁVERO [kantá(we)ro] és CANTÁVERIM [kantá(we)re]. Ennek megfelelően a spanyolban a következő alakokkal rendelkezik (a hangsúlyt jelölve): cantáre (*cantáro), cantáres, cantáre, cantáremos, cantáreis, cantáren. Bár az óspanyolban dokumentált volt bizonyos igéknél az egyes szám első személyű -ro végű alak is, ez nagyon korán el is tűnt a többi alak -re végződésének analógiás hatására:
 • Et si más preciada obra fiziero de la paret cerquana o casa ’És ha értékesebb művet csinálok majd a közeli falból vagy házból’ (az Aragóniai Királyság törvénykönyvéből (Vidal Mayor), 13. század közepe);
 • [...] si fasta estos x annos no vos diero estos cc moravedis, esta heredat que finque por siempre por yuro de heredat al monesterio de Onna ’ha e 10 évig nem adnám meg nektek e 200 maravedit [régi kasztíliai pénz – a szerk.], e birtok maradjon mindörökre jogosan Onna kolostorának birtokában’ (adománylevél a Kasztíliai Királyságból, 1244).
Mire is volt jó ez az igeidő? Nyilvánvaló, hogy a nyelvekben azért szokott valami kiveszni a használatból, mert igazából nincs rá szükség. Ennek általában az az alapja, hogy többféleképpen lehet valamit kifejezni, esetleg árnyalatnyi különbségekkel, ilyenkor pedig mindig fennáll annak a veszélye, hogy az egyikféle kifejezésmód egyre inkább általánossá és elterjedtebbé válik, míg a másik egyre ritkább lesz, s a végén teljesen kiszorul a használatból.

A két futuro de subjuntivo soha nem volt stabil igeidő: használata már a 14. században kezdett háttérbe szorulni a beszélt nyelvben, a 17. századra pedig teljesen eltűnt. Ma már csupán a sea lo que fuere (’lesz, ami lesz’) típusú rögzült kifejezésekben, a tudományos és a jogi nyelvben, törvények, rendeletek szövegében találkozhatunk vele, illetve nagyon ritkán fellelhető még (talán archaizáló jelleggel) az írott nyelvben. Használatuk megegyezett a kötőmód jelen idejével (cante), illetve régmúltjáéval (hubiera/hubiese cantado) a feltételes mondatok mellékmondataiban, azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy a feltételes előtagot (prótasis condicional) jobban kihangsúlyozta. A cantare alak megfelelője tehát kb. ’ha majd énekelni fogok ~ énekelnék’ volt. (Ugyanez igaz az összetett formára is: hubiere cantado ’ha majd énekeltem (volna)’.) Ezek az igeidők tehát eleve redundánsak voltak, mindez pedig az eltűnéséhez vezetett.

Ismerete viszont hozzátartozik az általános műveltséghez, szükséges a régi irodalom, illetve a jogi szövegek megértéséhez, így a futuro de subjuntivo továbbra is az írott nyelv része, és a spanyol szótárak, nyelvtanok igeragozási táblázataiban is máig szerepel.

10 megjegyzés

 1. Hiba javítása után:

  "Egy hibára felhívnám a figyelmedet: az i bötű coniunctivus praesens perfectumban E/2, T/1, T/2 alakjaiban hosszú (cantaverīs, cantaverī'mus, cantaverī'tis), és az utóbbi kettőben a latin hangsúlyozás törvénye szerint az utolsó kettő hangsúlya paenultima."

  VálaszTörlés
 2. Köszi az észrevételt. Utánanéztem én is több forrásban, köztük egy középiskolai latin nyelvtanban is, de nem jutottam egyről a kettőre, kb. fele-fele arányban ellentmondásosak az információk. A szintén nagy latinos Bennó kolléga sem tudta 100%-osan megmondani, úgyhogy írtam Adamik Béla úrnak a témában, ő talán igazságot tud tenni. :)

  VálaszTörlés
 3. Olvastad a levelet? Ott visszaírtam.

  VálaszTörlés
 4. Olvastam, de nekem az angol források sem tűnnek túl megbízhatónak az ilyen témákban. Továbbá az a gyanús nekem, miért írják akkor, hogy vitatkoznak, melyik latin igeidőből származik a kötőmód jövő ideje, ugyanis ha tényleg úgy van, ahogy mondod, akkor már korántsem hasonlít annyira egymásra a két igeidő, hogy ne tudják ezt eldönteni.

  VálaszTörlés
 5. Hexameteres verseket kéne keresni.

  VálaszTörlés
 6. Quis scit an adiciant hodiernae crastina summae
  - u u - u u - u u - - - u u - -

  Tempora di superi ?

  - u u - u u -

  Cuncta manus avidas fugient heredis, amico

  - u u - u u - u u - - - u u - -

  Quae dederis animo.

  - u u - (<-!) u u -

  (Horatius: Ódák - IV.7)

  VálaszTörlés
 7. Az E/2. személy a spanyol szempontjából lényegtelen, ugyanis ha a hangsúly nem oda esett, hiába volt hosszú, az ugyanúgy rövid lett már a kései latinban, és [e]-vé változott. Erre szintén jó példa az illī(s), amelyből le(s) lett, hiába volt hosszú az ī, nem oda esett a hangsúly. :) Olyan verset próbálj keresni, ahol T/1., vagy T/2. személyű ige van. :)

  VálaszTörlés
 8. Meg is érkezett a válasz Adamik Béla úrtól, idézem:

  "A praesens perfectum conjunctivusában (fecerim, –eris etc.) az i- eredetileg hosszú volt, míg a futurum perfectumban rövid (fecero, –eris etc.). Az ólatin korszakban ez a különbség még megvolt (Catullusnál is még egyszer előfordul a hosszú i-s coni. perf.), majd analógikus kiegyenlítődéssel a klasszikus korszakra egységesen rövid –i lett a coniunctivusban is, ez megy tovább a vulgáris latinba és így az újlatinba is. Vö. Leumann 1977: 445. §."

  Tehát végül is mindkettőnknek igaza van, csak ahogy te mondod, az ólatin korszakban volt. A cikk szempontjából viszont a klasszikus kor vége, ill. a kései latin érdekes. :)

  VálaszTörlés
 9. (Kommentelő neve: Ida)

  Mai, modern használati útmutatóban is lehet olyannal találkozni, hogy "incidente que pudiere ocurrir".

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hacsak nem idegen nyelvről fordították nem spanyol anyanyelvűek, még ott is fura.

   Törlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!