2012. március 17., szombat

Por és para

Por este camino forestal – Ezen az erdei úton át
A spanyolul tanulók gyakori dilemmája, hogy mikor kell használni a por, és mikor a para elöljárószót. A nehézség valószínűleg abból adódik, hogy ez a páros nem minden nyelvben létezik: pl. az angol for (amely egyébként eredetére nézve is rokon velük) sok esetben mindkettőt jelenti (This is for you = Esto es para ti ’Ez itt a tied [számodra van]’ vs. I did it for you = Lo hice por ti ’Érted tettem’), de még inkább igaz ez az olasz per elöljárószóra, amelynek nincs hasonló párja. (Az angolban ezen kívül a por leggyakrabban a by-nak, a para pedig a to-nak feleltethető meg.) Nézzük meg először is a két elöljáró eredetét.

Már a latinban is létezett két hasonló elöljárószó (valószínűleg ugyanazon indoeurópai alapnyelvi *pero tő változatai), melyek jelentései között voltak átfedések: a PER ’át, keresztül’ (helyhatározói), ’alatt, folyamán’ (időhatározói), ’által, -ként’ (módhatározói), illetve ’-ért, miatt’ (okhatározói) jelentésben; ill. a PRŌ ’érte, helyette, javára’ (célhatározói) jelentésben. A hasonló alakú és jelentésű szavak esetében gyakran előfordul a nyelvek történetében, hogy az egyik eltűnik a használatból, és ezzel egyidejűleg a másik átveszi annak szerepét is. Míg az olaszban a PRŌ nyom nélkül eltűnt és a PER változatlan alakban él tovább, mindkettő funkcióját ellátva, addig spanyolban éppen a PRŌ maradt fenn por formájában, mely alakmódosulás valószínűleg még a beszélt latinban történt a PER hatására.

A para viszont már a spanyolban keletkezett belső fejlemény, méghozzá a por és az a (< lat. AD) összevonása, amely az óspanyolban még pora alakban fordul elő: Esto la niña dixo, e tornós’ pora su casa ’Ezt mondta a lány, s visszatért otthonába’ (Cid:49, 12. század). A para a kötetlen és a népies nyelvben, főleg gyors beszédben, illetve dalokban sokszor pa (pa’ ) alakra rövidül (pl. pa ti ’számodra’, pa’lante [para adelante] ’előre’).

Ha már tisztáztuk a történetüket, térjünk rá a használatukra. A por nagyjából ugyanazt jelenti, mint a latin PER, azaz lehet
 • helyhatározó: ’át, keresztül, környékén’ – pl. pasar por la estación ’átmenni az állomáson’, mirar por la ventana ’kinézni az ablakon [át]’, ¿qué tal por ahí? ’mi újság arrafelé?’;
 • időhatározó: ’folyamán, táján, valamennyi időre/ideig’ – pl. por la noche ’este/éjszaka [folyamán]’, por la mañana ’reggel/délelőtt [folyamán]’, por tres días ’három napig/napra [napon át]’, por agosto ’augusztus táján’;
 • módhatározó: ’által, -ként, helyett, -szor, -szer, -ször’ – por ’általam’, por este medio ’ezúton’, tres por seis ’háromszor hat [három hat által]’, habemos por somos ’az habemos a somos helyett’, uno por uno ’egyenként’; valamint
 • okhatározó: ’-ért, miatt’ – por ti ’érted [miattad]’, por motivos técnicos ’műszaki okokból’ stb.
Ha a fenti kategóriáktól eltekintünk, akkor is érzékelhető, hogy a por mindig valami olyasmi kapcsolatot fejez ki két dolog között, ahol az egyik jelenléte a másikhoz szükséges, annak feltétele (vagyis általa, segítségével, miatta, helyette, rajta keresztül stb. valósul meg).

A por elöljárószóval szemben a para viszont mindig célhatározó (erről árulkodik az is, mint már tudjuk, hogy történetileg az a ’-hoz, -hez, -höz, -ba, -be, -ra, -re stb.’ elöljáróval összevont alakról van szó), azaz mindig valamilyen irányt, úti célt, határidőt jelöl meg. Tehát, míg pl. az Iré por Barcelona azt jelenti, hogy ’Barcelonán keresztül fogok menni’, ’Megfordulok majd Barcelona táján’ vagy valami hasonlót, addig az Iré para Barcelona jelentése ’Barcelonába fogok menni’, vagyis ez a város lesz az úti célom. Hasonlóképpen: Voy a hacerlo por la mañana ’Megcsinálom reggel’, illetve Voy a hacerlo para la mañana ’Megcsinálom reggelre’; Esta la canté por ella ’Ezt [a dalt] érte énekeltem’, illetve Esta la canté para ella ’Ezt a részére énekeltem’ stb.

A por és a para használatát szemléltető illusztráció (Forrás: El Mexicano)

Ami néha gondot okozhat, az az, hogy az ok és a cél időnként összemosódik, vagyis nem dönthető el egyértelműen, hogy melyikről van szó (ráadásul a magyarban az ’-ért’ mindkettőt jelentheti). Példaként, a ’harcol valamiért’ kifejezésről azt gondolhatnánk, hogy ez célhatározót vonz – hiszen mindig valamilyen cél eléréséért harcolunk. Ám valójában itt a „cél” az ok, azaz motiváció: hiszen olyan dologért harcolunk, ami elméletileg már létezik, csak meg kell szerezni, el kell érni, vagyis miatta harcolunk – s így gondolja a spanyol is: Hay tantas cosas por que luchar ’Van annyi dolog, amiért harcolni kell’. Viszont a ’Sok dolog miatt kell harcolni [azért], hogy elérjük őket’ mondat második tagmondata már egyértelműen célhatározói: Por muchas cosas hay que luchar para lograrlas.

Vagyis a por és para között ilyen esetekben talán inkább idő jellegű a különbség: míg a por már valamilyen meglévő célra (a motiváció tárgyára), addig a para egy későbbi célra utal. Gyakorlati tanácsként az lesz a legegyszerűbb, hogy amennyiben a magyar jelentés ’-ért’ vagy ’miatt’, akkor a por, ha pedig ’azért [annak érdekében]’, ’arra’ vagy ’addigra’, akkor a para elöljárószót használjuk!

7 megjegyzés

 1. Időhatározói funkcióként találkoztam a "viajamos al extranjero para/por mucho tiempo" megoldásokkal. Helyes lehet mindkettő "hosszú időre elutazni" jelentéssel? Ugyanígy láttam már "por ill. para una semana"-t is. Többször láttam "por"-ral, időtartam kifejezésére, de épp egy tankönyv magyarázza a "para"-t a "para mucho tiempo" kapcsán ugyanazzal a funkcióval.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát, a Google szerint így ebben a formában egyik sem létezik (legalábbis egyetlen találat sincs rá sem por-ral, sem para-val), de ez jelentheti csak azt is, hogy ezt a konkrét mondatot nem szokták mondani anyanyelvi beszélők (sajnos a tankönyvpéldák közül nagyon sok csak elméletben létezik, valójában soha senki ki nem ejtené a száján – ez is egy tipikus példája a hagyományos nyelvoktatás „hatékonyságának”). Létezik viszont iremos por mucho tiempo, de *iremos para mucho tiempo megint nem.

   Azt el tudom képzelni, hogy a viajamos al extranjero para mucho tiempo valamiféle hiányos mondat, és valójában ...para estar/quedar mucho tiempo lenne, úgy van értelme. A para nem szokott időtartamot jelölni, csak időpontot, mint célt.

   Törlés
  2. Köszönöm a válaszodat! Valóban vannak néha olyan gyakorló mondatok, amik nem igazán életszerűek, noha nyelvtani szempontból helyesek, csak épp nem úgy szokták mondani többnyire.
   A konkrét nyelvtani példának utánanéztem, így hangzik:
   "para (időhatározói kifejezésekben) - Marisol va de viaje para mucho tiempo. Marisol hosszú időRE elutazik. - Estoy en la cama para un mes. Egy hónapIG ágyban maradok."

   Nekem ez így nem igazán tetszik, az általad leírtak miatt sem, csak érdekes, hogy továbbra is tankönyvi példa, és kíváncsi lennék a miértjére.

   Törlés
  3. A va de viaje para mucho tiempo-ra nálam összesen 5 találat van, azokból kb. 3 magyar tankönyvekből. Ha viszont por-ral keresel rá, akkor (nálam) kb. 39 000 találatot hoz a Google.

   A tankönyvek sajnos sokszor egy olyan nyelvet tanítanak, amely csak a szerző agyában létezik, de ami ennél is nagyobb baj, hogy ugyanezt követelik vissza a nyelvvizsgán is, aki pedig nevezetesen anyanyelvi környezetben tanulta meg a nyelvet, az megbukik, mert „nyelvjárásban beszél”. :(

   Törlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!