2011. november 19., szombat

A spanyol ábécé és kiejtés

Arról már volt szó, hogy a spanyolban milyen hangok nincsenek és mit hogyan nem kellene ejteni, most viszont megnézzük részletesebben, hogy akkor milyen hangok vannak. A hivatalos spanyol ábécé (abecedario) – a 2010-es helyesírási reform óta – 27 betűből áll. A kép alatti táblázatban a betű mellett az elnevezése, a szakavatottabbak kedvéért a nemzetközi fonetikai ábécé (IPA/AFI) szerinti – sztenderd nyelvi – hangértékei, valamint megközelítő magyar kiejtésük szerepel.

Toledo, jelképes középkori spanyol város (Forrás: Pixabay.com)

Az ábécé az alábbiakban meghallgatható egy anyanyelvi beszélőtől Mexikóból:


BetűNévIPA-hangértékKözelítő magyar megfelelő
aa[a]á (rövid)
bbe[b/β]¹b/v
cce[k], [θ]/[s]² (e, i előtt)k, sz (e, i előtt)
dde[d/ð/-]¹d
ee[e]e ~ é (zárt e)
fefe[f]f
gge[g/γ]¹, [x] (e, i előtt)g, ch (e, i előtt, mint a doh szóban)
hhache— (néma)
ii[i/j]i/j
jjota[x]ch (mint a doh szóban)
kka[k]k
lele[l]l
meme[m]m
nene[n]n
ñeñe[ɲ]³ny ~ nny ~ nyʲ
oo[o]o
ppe[p]p
qcu[k]k
rerre[r] (szó elején), [ɾ] mgh.-k köztr (szó elején hosszabban pergetett)
sese[s]sz
tte[t]t
uu[u/w]u/w (utóbbi mint az angolban)
vuve, ve[b/β]¹b/v
wuve doble, doble u[b/β]¹, [gw]⁴b/v, gw
xequis[ks]⁵, [s] (szó elején), [x]⁶ksz, sz (szó elején), ch
yi griega, ye[dʝ/ʝ]¹, [i/j] (szó végén és önállóan)gy/jj, i/j (szó végén és önállóan)
zzeta[θ]/[s]²sz

A k és a w csak idegen szavakban fordulnak elő. Az egyszerű betűkön kívül azonban léteznek egy hangot jelölő kettősbetűk (digráfok) is, melyek írásban sem bonthatóak elemeikre. A spanyolban öt ilyen betűkapcsolatot tartanak számon, amelyek az alábbiak:

Kettős betűIPA-hangértékMagyar megfelelő
ch[ʧ]cs⁷
ll[ʎ] (kiveszőben) / [dʝ/ʝ]¹(lʲ, „lágy l”) / jj~gy
gu [g] (e, i előtt)g (e, i előtt)
qu[k]k
rr[r:]rr

Megjegyzések a táblázatok értelmezéséhez (a hangok átírása IPA-jelekkel történik):
 1. A [b]–[β], [d]–[ð], [g]–[γ](~[ʁ]: É.-/K.-Spo.) és [dʝ]–[ʝ] hangpárok ejtése helyzetüktől függ. Mindegyiknél az elsőt ejtik szó (mondat) elején, valamint az -mb-, -nv-, -ld-, -nd-, -ng-, -ny- csoportokban, míg a másodikat minden más helyzetben (leginkább magánhangzók között). Az -ado végződésben a d általában csak a választékos vagy „hivatalos” beszédben (pl. médianyelvben) hangzik; a spontán társalgásban, népies dalokban a legtöbb nyelvjárásban elhagyják, pl. cantado [kantáo].
 2. Az [θ] hangot csak az Ibériai-félszigeten ejtik.
 3. Az ñ [ɲ] a magyar ny-nél valamivel hosszabb mássalhangzó.
 4. Az angol jövevényszavakban lévő w ejtése [gw].
 5. A [ks] Spanyolországban mássalhangzó előtt és a hanyag beszédben [s]-szé egyszerűsödik.
 6. Az x ejtése azonos a j betűvel jelölt [x] hangéval a México, Oaxaca, Texas földrajzi nevekben és származékaikban, valamint a Xavier, Ximena, Ximénez nevekben. A México és a Texas írása megengedett az utóbbival is: Méjico, Tejas.
 7. A ch [ʧ] a magyar cs-nél kissé előrébb képzett ajakkerekítés nélküli mássalhangzó.
 8. A gu csak a gue, gui kapcsolatokban számít kettős betűnek, mivel [g]-nek olvasandó. Ugyanez a kapcsolat a, o előtt a [gw] hangcsoportnak, mássalhangzó előtt pedig [gu]-nak felel meg. A [gw] hangsor jelölése e, i előtt , ahol a tréma azt jelzi, hogy a félhangzós u ejtendő.
A spanyol ábécé egy-egy példával (Forrás: Spanish with Vicente)

Idegen szavakban és nevekben előforduló hangok

A spanyol nyelv hangkészlete még a rokon újlatin nyelvekéhez képest is meglehetősen egyszerű, így könnyen megeshet, hogy idegen nevekben olyan hangok szerepelnek, amelyek a spanyolban nem léteznek. Ilyenek többek között – magyarosan írva – az [s], a [z], a [zs] vagy a [dzs], amelyek elég gyakoriak más európai nyelvekben, pl. a franciában vagy az angolban. A műveltebb spanyol anyanyelvűek, akik beszélnek idegen nyelveket, általában ki tudják őket ejteni, azonban az átlagos beszélők nem. Az [s]-t általában [sz]-szel vagy – szó elején – [cs]-vel, a [zs] és [dzs] hangokat pedig [gy]-vel vagy [j]-vel próbálják helyettesíteni a beszédben.

Ha nem latin ábécét használó nyelv neveit, vagy idegen földrajzi neveket kell spanyol szövegben leírni, akkor a fenti hangokat az alábbi betűkkel, betűkapcsolatokkal szokás jelölni:
 • [s] → sh
 • [z] → z
 • [zs] → y vagy (a pontosabb hangjelölő átírásokban) zh
 • [dzs] → y vagy (a pontosabb hangjelölő átírásokban) dzh
A nem latin betűs nyelvek azon hangjait, amelyeknek van spanyol megfelelőjük, a spanyol olvasat szerinti betűvel írják át: pl. Kazajistán [kaszachisztán].

Betűk és hangok előfordulási gyakorisága

A betűk és a beszédhangok használati gyakoriságának sorrendje a leggyakoribbtól a legritkábbig Cervantes Don Quijote című regényének modern helyesírású változata alapján a következő:
 • Betűk: E, A, O, S, N, R, I, L, D, U, T, C, M, P, Q, Y, B, H, V, G, J, F, Z, Ñ, X
 • Hangok: /e/, /a/, /o/, /s/, /n/, /i/, /ɾ/, /d/, /l/, /k/, /t/, /u/, /m/, /b/, /p/, (/θ/,) /ʝ/, /g/, /x/, /r/, /f/, /ʧ/, /ɲ/
A magánhangzók és mássalhangzók aránya: 0,89 (89:100)

Ez azt jelenti, hogy 89 magánhangzó jut 100 mássalhangzóra, tehát majdnem egyenlő a magánhangzók és a mássalhangzók eloszlása, ami lényegében a nyelv ritmusát határozza meg.

1 megjegyzés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!