2017. április 29., szombat

Furcsa nyelv-e a spanyol?

Sok évvel ezelőtt, kezdő nyelvtanulóként, amikor az idegen nyelvek közül az oroszról volt még csak némi fogalmam, az első néhány spanyolóra után az volt a benyomásom, hogy „nagyon hülye nyelv ez a spanyol”. Persze valójában nem a kiejtése vagy a hangzása nem tetszett, hanem egyből szemet szúrt például a szókezdő ll- (hát hogy kezdődhet dupla mássalhangzóval egy szó??) vagy a ¿¡fejjel lefelé írt kérdő- és felkiáltójelek!? Az első benyomásomat az is megalapozta, hogy az első évfolyamra sajnos nem éppen a hatékony nyelvtanítás és a kiváló nyelvtanárok voltak jellemzőek, amiről természetesen nem a spanyol mint idegen nyelv tehetett. (Szerencsére a második évfolyamtól minden megoldódott, amikor kaptunk egy felkészült, anyanyelvi tanárt – de ez már nem idetartozó téma.)

Mindez a bevezető arra volt jó, hogy lássuk: az, hogy mi mennyire furcsa, csupán attól függ, hogy mennyi minden mást (nem) ismerünk. A továbbiakban azt is látni fogjuk, hogy a spanyol egyáltalán nem különösebb, mint bármelyik más újlatin nyelv(változat), és a következőkben felsorolt „furcsaságokhoz” hasonló példákat lényegében bármelyik nyelvből, nyelvjárásból ki lehetne ragadni.

Újlatin nyelvek, nyelvváltozatok Európában (Forrás: Brittanica.com)

A spanyolt az alábbi néhány jellegzetes tulajdonsága miatt találhatjuk különösnek:
Nézzük most ezekkel kapcsolatban a tényeket. Az való igaz, hogy a [ch] nem túl gyakori – jobban mondva nem egy jellemző – mássalhangzó az újlatin nyelvekben, de egyáltalán nem egyedi. A spanyolban inkább az a szokatlan, hogy éppen j és a g betűk jelölik – az viszont, hogy a helyesírás mely hangot milyen betűvel jelöl, csak önkényes döntés kérdése. De ha nem az írásból indulunk ki, máris láthatjuk, hogy ez a hang megvan sok francia és portugál nyelvjárásban is, méghozzá az /r/ fonéma egyik ejtésmódjaként. Bár nem ugyanez a hang, de [h] van az ismertebb újlatin nyelvek közül a románban (igaz, csak a nem latin eredetű jövevényszavakban) és számos más, kevésbé közismert újlatin nyelvváltozatban is (lásd még később).

Svájc harmadik újlatin – és negyedik hivatalos – nyelve a több változatban élő romans.

Számunkra tényleg bizarr az európai spanyol nyelvjárások többségében használt [θ] hang (ez van pl. az angol thing szóban is): egyrészt azért, mert magyar nyelvterületen ez beszédhibának számít, így negatív megítélés társul hozzá; másfelől ahhoz vagyunk szokva, hogy a népszerűbb „nagy nyelvekben” a ce, ci csoportok c-je magyaros [sz]-nek vagy [c]-nek hangzik. Ám jó, ha tudjuk, hogy a dentális [sz]-t nem csak az ibériai spanyolban és a galiciaiban, hanem még számos észak-olaszországi változatban (pl. velencei, ladin) és a legarchaikusabb szárd nyelvjárásban, a nuoróiban is használják, sőt, a t megvalósulásaként megvan a toszkán nyelvjárásban is, amely az olasz köznyelv alapja.

Nincs olyan furcsa dolog a spanyolban, melynek ne lenne párja
valamelyik olasz dialektusban (Forrás: Commons, közkincs)
Az, hogy a latin f- jó néhány spanyol szóban h-vá gyengült (amelyet már nem ejtenek), szintén nem kizárólagos. Ugyanez megtörtént az okcitán gascogne-i nyelvjárásában, de ott minden helyzetben (a spanyolban csak magánhangzó előtt, de még ott sem mindig): pl. a fiesta ’ünnep’ szónak hèsta [heszto], a flor ’virág’ főnévnek pedig hlor [lu] felel meg. De megtalálható ez a jelenség a dél-olaszországi calabriai nyelvjárásokban is, messze a spanyol-okcitán nyelvterülettől. Mi sem bizonyítja jobban, hogy teljesen általános hangváltozásról van szó. (Egyébként [f] > [h] változás már az ókori faliszkban is történt, amely a latin legközelebbi rokona volt – a nyelvészek egy része csupán latin nyelvjárásnak tekintette.)

A b és a v betűk által jelölt mássalhangzók közötti ejtésbeli különbség megszűnése, mely jelenséget a szakirodalom betacizmus-ként ismeri, az Ibériai-félszigeten beszélt újlatin nyelvváltozatokon kívül szintén megvan az okcitánban, a korzikaiban, a szárdban, bizonyos délolasz nyelvjárásokban, valamint történetileg a románból is vannak rá példák (nem is részletezném, mert külön cikkben foglalkoztunk vele).

Az -s szó(tag) végi gyengülése – azaz gyenge [h]-nak ejtése vagy kiesése – pedig olyannyira nem új, viszont annál általánosabb dolog, hogy már az ólatinban is megfigyelhető volt (az, hogy a klasszikus korban nem általánosult, részben az ókori nyelvművelőknek köszönhető); a beszéd útján örökölt francia szavakban meg mára teljesen el is tűnt (írásban sokszor kúpos ékezettel ellátott magánhangzó jelzi, hogy utána -s állt valamikor, pl. fête < FESTA ’ünnep’). Az Észak-Olaszországban beszélt lombard keleti nyelvjárásaiban viszont a magánhangzó előtti s is gyakran [h]-ként valósul meg, ezért a keleti lombard leginkább az „andalúz akcentussal beszélt okcitán” benyomását keltheti bennünk.

Az f- egyes calabriai nyelvjárásokban is [h]-nak hangzik. Figyeljük az idős asszony beszédét!

S elérkeztünk oda, amivel kezdtem, a jellegzetes szókezdő ll-hez – ami persze inkább helyesírási hagyomány kérdése. Azért írnak így bizonyos szavakat, mert az a mássalhangzó, amelyet ez a digráf eredetileg jelöl, és néhány nyelvjárásban máig ejtik is, az ún. „jésített l” (átírásban [ʎ] vagy [lʲ]), olyan mássalhangzócsoportok folytatása, amelyek egyik tagja L volt a latinban – leginkább a KL-, PL- és -LL- csoportoké. Minden bizonnyal ez az L már magában a latinban is lágyított volt, amely aztán vagy megmaradt valamilyen formában, vagy a másik mássalhangzóval „összeolvadva” egy harmadik hang keletkezett: pl. CLAMĀRE ’hív’ > ol. chiamare [kjamáre], rom. chemá [kʲemá], sp. llamar [gyamár], port.-gal. chamar [csamár, samár], velencei ciamar [csamár] stb. De ha már helyesírás, pl. a délolasz nyelvjáráscsoportba tartozó nápolyi nyelvben bármilyen dupla mássalhangzó állhat szó elején.

Nagyobb dialektuskontinuumok Európában
(Forrás: Commons, GFDL/CC)
A fentiek alapján már beláthatjuk, hogy abban a néhány hangtani sajátosságban, ami miatt a spanyolt az újlatin nyelvek egzotikumának vélhetnénk, tulajdonképpen semmi különleges nincs. A „furcsaság” csak abból adódhat, hogy az újlatin nyelvváltozatoknak (ahogy a világ összes többi, kb. 5000 ma élő nyelvének is) mindössze apró töredékét ismerjük. E nyelvváltozatok ugyanis egy hatalmas és nagyjából összefüggő nyelvjárás-folytonosságot alkotnak, s hogy e rengeteg, többé-kevésbé eltérő változat közül éppen abban a néhányban, amelyik egy-egy ország nemzeti nyelvévé vált, nem pont ugyanolyan változások történtek, mint a spanyolban, az részben csak véletlen.

Végül figyelembe kell venni azt az esetet is, amikor adott nyelvváltozat természetesen meglévő tulajdonsága társadalmilag megbélyegzetté válik. Többek között ilyen az egyes olasz nyelvjárásokban (a köznyelv alapját képező toszkánban is, mint fentebb írtam) használatos [θ] hang, vagy ugyanez a legdélebbi spanyol nyelvjárásokban, ahol az s betűvel jelölt mássalhangzó helyén is ezt ejtik. Ilyenkor előfordul, hogy a tanult beszélők a társadalmi nyomás hatására tudatosan megváltoztatják a kiejtésüket, áttérve egy elfogadottabb nyelvváltozat használatára – csupán ennek köszönhető az is, hogy a mai olasz köznyelvben és a spanyol nyelvjárások többségében nincs dentális [θ] hang.

9 megjegyzés

 1. Állítólag létezik valami régi spanyol nyelvkönyv, ami így kezdődik: Yo soy hungaro tu eres espanola, Fidel es cubano. Ez igaz lehet?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem kizárt, ezek eléggé általános mondatok kezdő szinten. Arra emlékszem, hogy a gimnáziumi tankönyvet állítólag kubai írta, ha még megvan (amire nem sok esélyt látok), megnézhetem.

   Törlés
 2. Amikor én középiskolás voltam, az olasz és a spanyol nyelv egzotikumnak számított, nem sokfelé lehetett tanulni. Ma már nem akkora dolog, hogy valaki tanul olaszul, spanyolul. Akkor még a dallamosságuk és ritkaságuk miatt egzotikusabb dolog volt ezeket a nyelveket beszélni. Akkor az orosz után az angol és a német jött elsősorban, mint tanult nyelvek hazánkban. Tévécsatorna is csak néhány volt sokáig, ritkán hallhatott az ember olasz és spanyol beszédet. Nekem akkor a spanyol más "emlékeim", "képzeteim" voltak, gyakoribbnak éreztem benne a "cs" hangot (amit a ch-val jelölnek). Amikor foglalkozni kezdtem a spanyollal, kicsit meglepett, hogy az ilyen "csosz" "csasz" végződés nem is olyan gyakori. Nem tudom, miért társítottam ezeket a spanyolhoz.
  Nekem a nosotros, vosotros szavak hosszúsága volt fura, és hogy külön van nőnemű alakjuk is, mert sem az olaszban, sem a franciában nincs ezekben a személyekben nemek szerint külön névmás.
  Előbb olasszal kezdtem foglalkozni, mint spanyollal, ott eleinte nagyon szokatlan volt, hogy nincs semleges nem (tehát az angol "it" névmás megfelelője), és hogy sokszor nem teszik ki az alanyt a mondatban. Ezek szerintem mindenkit meglepnek, akik angolul, németül tanulnak előbb.
  Mostanában gondolkoztam el azon, hogy az olasznak eleinte mekkora varázsa volt, mennyire dallamosnak és rendkívülinek találtam sok olasz szót, pl. fratello, sorella, de idővel ezekhez annyira hozzászoktam, hogy már nincs meg az a varázs.
  Nekem valamiért a német tűnik furcsának néha, ahogy beszélik, de nem tudom, miért. Mintha saját nyelvüket parodizálnák a beszédükkel.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ma is egzotikumnak számítanak. Az egy dolog, hogy már nagyon sok helyen lehet őket tanulni, de ha az érdeklődést nézed irántuk, az ugyanúgy nem nagyon van, ahogy régen sem volt. Sajnos ma már egyre többen gondolják úgy, hogy az angolon kívül nincs is értelme más nyelvet megtanulni.

   Hát igen, a spanyolról sokaknak a "muchachos" szó jut csak eszébe, ezért keltheti azt a benyomást, hogy sok benne a [cs] hang – pedig valójában nagyon ritka és az még annál is ritkább, hogy több is legyen belőle egy szóban. A spanyolban az [sz] és a [p], [r] a sok. (Van valahol egy konkrét diagram a hangok gyakoriságáról, majd megkeresem.)

   Érdekes, amit a németről írsz. Nekem épp az ibériai spanyol kelti ezt a benyomást, vagyis mintha nem is az lenne az anyanyelve a beszélőknek. :)

   Törlés
  2. A némethez egy gondolat:
   Azért tűnhet furcsának, mert a magyar anyanyelvű német nyelvtanárok többsége helytelen kiejtést tanít. A helyes német kiejtés számunkra ugyanolyan nehéz mint az angol.

   Törlés
  3. Igen, ez is érdekes, hogy a németet miért beszélik a magyarok magyarosabban, mint az angolt. Például, sokan talán ráállnak arra angolul, hogy a trust kiejtése "csraszt", angolos r-rel, stb. Viszont pl. a német gefunden szót szeretik magyarosan ejteni, pedig az is valami "göfundn" lenne, sőt a végén még talán a "den" szótag is egy az egyben kieshet. (Sajnos nem tudok fonetikai jeleket használni itt, ezért írok ilyen furán.)
   Ilyesmiről írtam itt régebben:
   https://webnyelv.hu/a-nemet-kiejtes-tanitasa/

   Törlés
 3. "Sajnos ma már egyre többen gondolják úgy, hogy az angolon kívül nincs is értelme más nyelvet megtanulni" Aztán megy a csodálkozás, hogy nem angol nyelvterületen járva nem megy fényesen a kapcsolatfelvétel :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát igen, kb. úgy. Vagy inkább el sem mennek olyan helyekre. ;)

   Törlés
  2. Az a baj, kicsit talán kiszámíthatatlan is, hogy milyen nyelvre lehet szükség. Időnként kijárok egy céghez, ahol elvileg angolul lehetne beszélni minden külföldivel, de akadnak, akik alig értenek angolul, és más nyelven szeretnének beszélni, például oroszul vagy szlovákul. Eléggé bosszantó, hogy valahogy elmakognék több nyelven is velük, de pont olyan nyelvek kellenének, amiket szinte senki nem tanul itt. Még a német az biztosan, ami jól jöhet, mert volt olyan külföldi, akivel csak németül lehetett beszélni. De igazából olasz, francia, spanyol ilyen szituációkban nem sok mindenre jó. Itt hazánkban valószínűleg a szomszédos országok nyelveit lehet hasznos beszélni. Sajnos tapasztalat, hogy egyes külföldiek is, akikkel kommunikálni kellene, csak annyit tudnak angolul, hogy "Good morning". Ha meg németül se tudnak, akkor kész. Egy szláv nyelv ismerete talán jól jöhet, és valamennyire el lehetne beszélgetni más szláv nyelvek beszélőivel is.

   Törlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!